Skoči na glavno vsebino

Danes smo se predstavniki oddelčnih skupnosti zbrali na 2. sestanku skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta. Najprej nas je pozdravila ravnateljica, ga. Valentina Gerjevič in nam povedala, da smo v teh dneh zaključili s triletno obnovo šole. Predstavila je prihajajoče dogodke, med drugim Dan šole in otvoritev obnovljenih šolskih prostorov. Poudarila je, kako pomembno je, da čuvamo lepo obnovljene prostore, da se držimo pravil in da skrbimo za varnost. Kmalu zatem pa smo že preskočili na plan dela šolske skupnosti in parlamenta do konca šolskega leta. Letošnja tema, o kateri razpravljamo, se glasi: Otroci in načrtovanje prihodnosti. Nekateri smo se pred kratkim udeležili srečanja predstavnikov otroških parlamentov, kjer smo debatirali o štirih temah: kdo sem in kakšen človek želim postati; prihodnost; vrednote in okolje. Na koncu smo predstavili naša razmišljanja. Tisti, ki smo se srečanja udeležili, smo na kratko obnovili dogajanje, da smo se lahko vsi skupaj o tem pogovorili. Nato sta mentorici predstavili delavnico, ki jo bomo izpeljali predstavniki šolskega parlamenta ob Dnevu šole, 7. februarja 2017. Vsako leto pa se izvoli predsednika, podpredsednika in pa tajnika šolske skupnosti in parlamenta. Vsak je predlagal, kdo se mu zdi primeren, in na koncu smo ga izglasovali. Predsednica je tako postala Taja Kukavica iz 9. b, podpredsednik Nejc Zupanc iz 9. b in pa tajnica Klara Kranjc iz 9. a. Na naši šoli pa lahko prav vsak učenec poda svoje mnenje, pobudo oziroma predlog, kako omogočiti boljše in prijetnejše delo na šoli oz. kako ga še izboljšati. Mnenje napišete na list, ki ga oddate v skrinjico, ta pa se bo nahajala blizu zbornice. Vaši utemeljeni predlogi z morebitnimi rešitvami pa bodo posredovani vodstvu šole.

Klara Kranjc, 9. a

DSC_1111 DSC_1112

Dostopnost