Skoči na glavno vsebino

School Of Professional Optimistic Teacher

Dolgoletno sodelovanje v različnih eTwinning projektih je bil uvod v idejo, da se na OŠ Jelica Milovanović iz Sopota, RSrbija odločijo, da se prijavijo v Erasmus + projekt. Pred dvema letoma me je kontaktirala ravnateljica te šole in prosila, da se pridružimo projektu kot gostiteljska šola, saj so ob spremljanju projektnih aktivnostih, ki sem jih izvajala v različnih projektih, dobili občutek, da se lahko na naši šoli profesionalno izpopolnijo oz. pridobijo nova znanja in izkušnje. Ravnateljica Valentina Gerjevič je podprla idejo in sem kot koordinatorica prevzela projektne aktivnosti. Moja naloga je bila, da skupaj s šolo prijaviteljico pripravim projektno dokumentacijo in organiziram dejavnosti na šoli. Evropska komisija je lani odobrila projekt. Zaradi epidemije v Sloveniji je tako prestavljen obisk naše šole za eno leto. Tako sta ravnateljica, Lidija Videnović  in učiteljica razrednega pouka, Aleksandra Stanišić, pet dni, in sicer od 20. 9. do 21. 9., preživeli na OŠ Jurija Dalmatina. Obisk je bil prežet z različnimi dejavnostmi, ki so se izmenjavale vsak dan. Prvi dan je ravnateljica Valentina Gerjevič predstavila delovno organizacije šole. Drugi dan sta se gostji osredotočili na motivacijo učencev ter na delo z učenci s posebnimi potrebami. Obiskali sta različne razrede na razredni in predmetni stopnji. Spoznali sta, kako poteka pouk v specializiranih učilnicah. Tretji dan sta opazovali proces poučevanja ter organizacijo prostega časa, športnih dejavnosti, jutranjega  varstva, podaljšanega bivanja, interesnih dejavnostih. Četrti dan sta se seznanili, kako podpiramo podjetništvo učencev; spoznali sta učni načrt, projekte, v katerih šola sodeluje, kako na šoli pomagamo učencem pri poklicni usmeritvi ter delo z nadarjenimi učenci. Peti dan sta se seznanili  z načrtom dni dejavnosti, šole v naravi, CŠOD, kako šola sodeluje s starši, z lokalno skupnostjo. Spoznavali sta tudi kulturo in običaje Slovenije, slovenski šolski sistem. Kompetence, ki sta jih gostji pridobili, so: povezovanje s kolegi iz Slovenije, spoznavanje slovenskega jezika ter globlje razumevanje različnih izobraževalnih sistemov in kulturne raznolikosti po Evropi. Poleg tega sta pridobili dragocene izkušnje pri vodenju projektov EU in to znanje bosta uporabili za prihodnje načrtovanje strateškega partnerstva z našo šolo. Ravnateljica je pridobila na spretnostih vodenja sodobne inovativne šole in sposobnosti za vodenje mednarodnih projektov v prihodnosti.

In kakšne so vtisi naših gostij iz Srbije:

»Najini vtisi z obiska so odlični. Zadovoljni sva, kako ste naju sprejeli v šoli ter z gostoljubnostjo ravnateljice Valentine, koordinatorke Svetlane in ostalih učiteljev. Všeč nama je sodobna opremljenost šole. Videli sva veliko didaktičnih pripomočkov, med njimi so naju najbolj navdušili tisti, ki jih učitelji izdelujejo sami. Pohvalili bi vse učitelje, pri katerih sva hospitirali, saj sva se veliko naučili. Ure so bile raznolike, učenci so bili zelo aktivni med poukom. Navdušeni sva nad skupinskim delom in delom v dvojicah, FIT metodami, ki jih učitelji uporabljajo. V šoli imate odlične projekte, dneve dejavnosti. Pohvalno je, ker izvajate pouk v naravi, šolski okolici. Učitelji na šoli med seboj sodelujejo. Vodstvo šole in svetovalna služba so zelo strokovni. Velika zahvala za vse z upanjem, da nadaljujemo s sodelovanjem.

Lidija in Aleksandra«.

Tudi za nas je bilo sodelovanje v projektu neprecenljiva izkušnja, saj smo lahko primerjali dva izobraževalna sistema in s tem ugotovili, da se lahko veliko naučimo eden od drugega.

Svetlana Jović, koordinatorica projekta

Dostopnost