Skoči na glavno vsebino

V sredo, 11. 11. 2015, smo imeli prvi sestanek šolskega otroškega parlamenta. Predsednikom razredov in njihovim pomočnikom je bila predstavljena tema letošnjega otroškega parlamenta, ki je Pasti mladostništva. Med seboj smo izmenjali mnenja o pasteh mladostništva, predvsem o internetu, alkoholu, zaupanju … Pogovarjali smo se tudi o naši šoli, predvsem o novih zamislih in predlogih, ki bi poučevanje še dodatno obogatile, reševanju šolskih problemov, medsebojni pomoči in uporabi mobilnih telefonov med poukom. Med nas je prišla tudi gospa ravnateljica in nas še dodatno spodbudila k razmišljanju. Čas je prehitro stekel, tako da se kmalu spet sestanemo.

Barbara Unetič, 9. č

V torek, 11. novembra 2015, se nas je 28 predstavnikov razredov in učencev, ki bi želeli sodelovati pri šolskem parlamentu, zbralo na 1. sestanku skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta. Za uvod sta nas nagovorili mentorici šolskega parlamenta in nam predstavili dnevni red. Pozdravila nas je tudi gospa ravnateljica. Najprej so nam predstavili osnovne funkcije šolske skupnosti učencev in nas seznanili z dejavnostmi, v katere se vključuje, nato pa smo se pogovorili tudi o šolskem parlamentu, spoznali njegove namene in dejavnosti, ki jih v zvezi z njim izvajamo na šoli, poudarek pa smo namenili tudi letošnji temi otroškega parlamenta – Pastem mladostništva. O tej temi smo letos že govorili na razrednih urah, in sicer o preživljanju prostega časa ter reševanju problemov v obdobju mladostništva. Izpostavili smo nekaj predlogov za lepše skupno bivanje v šoli. Spregovorili smo o vsakdanji problematiki – o težkih torbah in uporabi mobilnih telefonov v šoli. Spomnili smo se tudi lanskega otroškega občinskega parlamenta in se pogovarjali o dogajanju na njem. Na koncu sestanka, ki je trajal eno šolsko uro, smo si zadali tudi nalogo, in se dogovorili, kaj bomo storili do 2. srečanja. Na razrednih urah bomo predstavili dogajanje na sestanku ter se pogovorili o idejah, predlogih in pobudah za lepše skupno bivanje na šoli. Sestanek je bil zelo zanimiv, tako kot tudi letošnja tema otroškega parlamenta. Mislim, da bomo o tem letos razpravljali zelo veliko.

Maša Suša, 9. a

Dostopnost