Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Predstavniki občinskega sveta Občine Krško.
1. DAVORIN DIMIČ
2. MANUELA BOJNEC
3. TAJANA DVORŠEK

Predstavniki staršev:
1.   KATJA ŠRIBAR
2.   MOJCA JUG
3.   URŠKA VRAČUN

Predstavniki delavcev šole:
1.   MARIJA MEH
2.   ZVONIMIR LORENCI
3.   TANJA MEDVEŠEK HOČEVAR
4.   IRENA GRMŠEK
5.   MAJA MIRT JAKŠE

Pritožbena komisija

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 102/2007), 60. c člen, določa, da svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo o posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec iz drugega zavoda). Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana te komisije večkrat. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi
člani.

Predstavniki pritožbene komisije:

  • strokovni delavci šole: Marta Kožar, Bojan Mesarič, Anamarija Merljak, Svetlana Jović, Suzana Pacek, Rebeka Žnideršič
  • predstavniki učencev: Katja Šribar, Janez Savnik
  • strokovni delavci iz drugih zavodov: Klavdija Mirt (OŠ Leskovec pri Krškem), Milena Žičkar Petan (OŠ Adama Bohoriča Brestanica).

Pritožbena komisija ima mandat do 30. 9. 2024.

Dostopnost