Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Organizirane so pred in po pouku kot razširjeni program šole. Namen je odkrivati in razvijati učenčeve interese, učence praktično uvajati v življenje in jih s tem usposobiti za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci se prijavijo prostovoljno. Izvajajo jih učitelji šole in zunanji mentorji. Zaželeno je, da učenec interesno dejavnost obiskuje redno. Urnik izvajanja interesnih dejavnosti se lahko zaradi števila prijav in organizacije med šolskim letom spremeni. Vsebine interesnih dejavnosti so predstavljene v katalogu na spletni strani šole. V tem šolskem letu bomo v 2. in 3. razredu dejavnosti izvajali v času predure in 5. šolsko uro. Podrobnejše informacije o interesnih dejavnostih bodo učenci prejeli pri razredniku in mentorjih posameznih dejavnosti, starši pa na 1. roditeljskem sestanku.

Dostopnost