Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

V letu 2006 je bil ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. Namen sklada je pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov posameznih fizičnih in pravnih oseb.

V ta namen je šola odprla račun: 01100-6000030869 sklic 00-291090, na katerem se zbirajo sredstva.

Sredstva se porabijo za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za pomoč socialno šibkim učencem ter za zagotavljanje pogojev, ki spodbujajo in omogočajo razvojno in raziskovalno dejavnost učencev. Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je objavljen na spletni strani
šole.

Upravni odbor šolskega sklada za obdobje 2021 – 2025:
Predsednica: Bojana Dimc
Podpredsednik: Tomaž Tomažič
Člani: Maja Mirt Jakše, Petra Gajski, Barbara Lukan, Tina Kadunc, Metka Uršič Urbanč

Mandat jim prične teči z mandatom novo konstituiranega sveta šole.

Arhiv dobrodelnih prireditev
  • dobrodelna prireditev »RAD HODIM V ŠOLO«29. november 2013, velika telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
  • Dobrodelna prireditev “IZGUBLJENA V PRIHODNOSTI”25. marec 2013, velika telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
  • Dobrodelna prireditev “DOBROTA STANUJE V SRCU” ~ 20. december 2011, velika telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
  • Dobrodelna prireditev “ENKRAT, ENKRAT, ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT” ~ 27. november 2010, velika telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
  • Dobrodelna prireditev “GRADIM PRIJATELJSTVO” ~ 3. december 2009, nova telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
  • Dobrodelna prireditev “Z  ROKO V ROKI”26. november 2008, v Kulturnem domu v Krškem
  • Dobrodelna prireditev “IZ MALEGA RASTE VELIKO”27. maj 2008, Kulturni dom Krško
  • Dobrodelna prireditev “POKRIJMO SE S KLOBUČKI SREČE”  ~ 14. november 2007, v Kulturnem domu v Krškem:
  • Dobrodelna prireditev  ~  4. december 2006, ob 17. uri v Kulturnem domu v Krškem
  •  
Dostopnost