Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Valentina Gerjevič

 

PRIIMEK IN IME ELEKTRONSKI NASLOV
   
Arnšek Lončar Maja maja.arnsek(at)oskrsko.si
Balog Živa ziva.balog(at)oskrsko.si
Baškovič Helena helena.baskovic(at)oskrsko.si
Bračun Gorišek Sonja sonja.bracun(at)oskrsko.si
Bračun Volčanšek Klavdija klavdija.bracun-volcansek(at)oskrsko.si
Bregar Maja maja.bregar(at)oskrsko.si
Breznikar Tomaž breznikartoma@gmail.com
Breznikar Urška urska.breznikar(at)oskrsko.si
Brili Matej matej.brili(at)oskrsko.si
Budič Suzana suzana.budic(at)oskrsko.si
Budna Andreja andreja.budna(at)oskrsko.si
Capl Rebeka rebeka.capl(at)oskrsko.si
Cesar Pavlin Dora dora.cesar-pavlin(at)oskrsko.si
Cizerle Mateja mateja.cizerle(at)oskrsko.si
Dedukić Sanja sanja.dedukic(at)oskrsko.si
Dimc Bojana bojana.dimc(at)oskrsko.si
Drakulič Helena helena.drakulic(at)oskrsko.si
Facković Nina nina.fackovic(at)oskrsko.si
Fridl Mojca mojca.fridl(at)oskrsko.si
Gajski Petra petra.gajski(at)oskrsko.si
Ganzitti Siter Barbara barbara.ganzitti-siter(at)oskrsko.si
Gerjevič Valentina valentina.gerjevic(at)oskrsko.si
Gošek Marija marija.gosek(at)oskrsko.si
Grilc Stojanka stojanka.grilc(at)oskrsko.si
Habinc Rostohar Monika monika.hrostohar(at)oskrsko.si
Hajtnik Ninočka ninocka.hajtnik(at)oskrsko.si
Horvat Urška urska.horvat(at)oskrsko.si
Hovelja Andrej andrej.hovelja(at)oskrsko.si
Jankovič Boža boza.jankovic(at)oskrsko.si
Jović Svetlana svetlana.jovic(at)oskrsko.si
Kodrič Tjaša tjasa.kodric(at)oskrsko.si
Komatar Vesna vesna.komatar(at)oskrsko.si
Kožar Aleksandra aleksandra.kozar(at)oskrsko.si
Kožar Marta marta.kozar(at)oskrsko.si
Kragl Patricija patricija.kragl(at)oskrsko.si
Kunej Bernarda bernarda.kunej(at)oskrsko.si
Kurspahić Razija razija.kurspahic(at)oskrsko.si
Lapuh Barbara barbara.lapuh(at)oskrsko.si
Lorenci Zvonimir zvonimir.lorenci(at)oskrsko.si
Lukez Brina brina.lukez(at)oskrsko.si
Luskovec Dragica dragica.luskovec(at)oskrsko.si
Luskovec Marjetka marjetka.luskovec(at)oskrsko.si
Medvešek Hočevar Tanja tanja.medvesek-hocevar(at)oskrsko.si
Meh Marija marija.meh(at)oskrsko.si
Merljak Anamarija anamarija.merljak(at)oskrsko.si
Mesarič Alenka alenka.mesaric(at)oskrsko.si
Mesarič Bojan bojan.mesaric(at)oskrsko.si
Mirt Jakše Maja maja.mirt-jakse(at)oskrsko.si
Mlakar Urbanija Laura laura.mlakar-urbanija(at)oskrsko.si
Moškon Bernarda bernarda.moskon(at)oskrsko.si
Ninković Andreja andreja.ninkovic(at)oskrsko.si
Omerzel Simona simona.omerzel(at)oskrsko.si
Osetič Marjetka marjeta.osetic(at)oskrsko.si
Pacek Suzana suzana.pacek(at)oskrsko.si
Pečnik Danica danica.pecnik(at)oskrsko.si
Pezdirc Danijela danijela.pezdirc(at)oskrsko.si
Pirc Pavel pavel.pirc(at)oskrsko.si
Pipić Saša sasa.pipic(at)oskrsko.si
Pleteršnik Nataša natasa.pletersnik(at)oskrsko.si
Podgoršek Marjetka marjetka-marjanca.podgorsek(at)oskrsko.si
Poznič Špela spela.poznic(at)oskrsko.si
Prah Tanja tanja.zupanc(at)oskrsko.si
Remih Suzana suzana.remih(at)oskrsko.si
Rihter Andreja andreja.rihter1(at)oskrsko.si
Sinkovič Martina martina.sinkovic(at)oskrsko.si
Slakonja Andreja andreja.slakonja(at)oskrsko.si
Stojanovič Mirjana mirjana.stojanovic(at)oskrsko.si
Škafar Andrej andrej.skafar(at)oskrsko.si
Škrabar Nataša natasa.skrabar(at)oskrsko.si
Škornik Kateryna kateryna.skornik(at)oskrsko.si
Škrlec Jožica jozica.skrlec(at)oskrsko.si
Štih Metka metka.stih(at)oskrsko.si
Štokar Tanja tanja.stokar(at)oskrsko.si
Toporišič Peter peter.toporisic(at)oskrsko.si
Trantura Žvab Nina nina.trantura(at)oskrsko.si
Valenčak Sanja sanja.valencak(at)oskrsko.si
Veselič Ana ana.veselic(at)oskrsko.si
Volčanjk Katja katja.volcanjk(at)oskrsko.si
Zakšek Karmen karmen.zaksek(at)oskrsko.si
Zierer Maver Valerija valerija.zierer-maver(at)oskrsko.si
Žarn Simona simona.zarn(at)oskrsko.si
Žgavc Marija marija.zgavc(at)oskrsko.si
Žibert Sabina sabina.zibert(at)oskrsko.si
Žnideršič Rebeka Barbara rebeka.znidersic(at)oskrsko.si
Žveglič Poljšak Maša masa.zveglic-poljsak(at)oskrsko.si

 

 

Učitelj razrednik/druga strokovna delavka Poučuje Razrednik
Valerija Zierer Maver/Marija Gošek razredni pouk 1. a
Marija Meh/Dragica Luskovec razredni pouk 1. b
Bernarda Moškon/Nina Facković razredni pouk 1. c
Patricija Kragl/Suzana Remih razredni pouk 1. č
Alenka Mesarič razredni pouk 2. a
Suzana Pacek razredni pouk 2. b
Marjetka Osetič razredni pouk 2. c
Mateja Cizerle razredni pouk 2. č
Simona Omerzel razredni pouk 2. d
Bojana Dimc razredni pouk 3. a
Monika Habinc Rostohar razredni pouk 3. b
Helena Baškovič razredni pouk 3. c
Boža Janković razredni pouk 4. a
Mirjana Stojanović razredni pouk 4. b
Karmen Zakšek razredni pouk 4. c
Tanja Štokar razredni pouk 4. č
Katja Volčanjk razredni pouk 5. a
Živa Balog razredni pouk 5. b
Svetlana Jović razredni pouk 5. c
Helena Drakulić razredni pouk 5. č

Učitelj Razrednik
Nataša Škrabar/Ninočka Hajtnik 6. a
Rebeka Žnideršič 6. b
Klavdija Bračun Volčanšek 6. c
Nataša Pleteršnik 6. č
Sonja Bračun Gorišek 7. a
Tanja Medvešek Hočevar 7. b
Barbara Lapuh/Anamarija Merljak 7. c
Bernarda Kunej 7. č
Sanja Valenčak 8. a
Zvonimir Lorenci 8. b
Rebeka Capl/Petra Gajski 8. c
Mojca Fridl 8. č
Maja Mirt Jakše 9. a
Špela Poznič 9. b
Maša Žveglič Poljšak/Pavel Pirc 9. c
Nina Trantura Žvab/Simona Žarn 9.č
Dostopnost