Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Valentina Gerjevič

 

PRIIMEK IN IME ELEKTRONSKI NASLOV
   
Arnšek Maja maja.arnsek@oskrsko.si
Balog Živa ziva.balog@oskrsko.si
Baškovič Helena helena.baskovic@oskrsko.si
Bračun Gorišek Sonja sonja.bracun@oskrsko.si
Bračun Volčanšek Klavdija klavdija.bracun-volcansek@oskrsko.si
Bregar Maja maja.bregar@oskrsko.si
Breznikar Tomaž breznikartoma@gmail.com
Breznikar Urška urska.breznikar@oskrsko.si
Budič Suzana suzana.budic@oskrsko.si
Budna Andreja andreja.budna@oskrsko.si
Cesar Pavlin Dora dora.cesar-pavlin@oskrsko.si
Cizerle Mateja mateja.cizerle@oskrsko.si
Černelič Rok rok.cernelic@oskrsko.si
Dedukić Sanja sanja.dedukic@oskrsko.si
Dimc Bojana bojana.dimc@oskrsko.si
Drakulič Helena helena.drakulic@oskrsko.si
Erjavšek Urška urska.erjavsek@oskrsko.si
Facković Nina nina.fackovic@oskrsko.si
Fridl Mojca mojca.fridl@guest.arnes.si
Gajski Petra petra.gajski@guest.arnes.si
Gerjevič Valentina valentina.gerjevic@oskrsko.si
Gošek Marija marija.gosek@oskrsko.si
Grilc Stojanka stojanka.grilc@oskrsko.si
Habinc Rostohar Monika monika.hrostohar@oskrsko.si
Hovelja Andrej andrej.hovelja@oskrsko.si
Jankovič Boža boza.jankovic@oskrsko.si
Jović Svetlana svetlana.jovic@oskrsko.si
Kerin Zorica zorica.kerin@oskrsko.si
Kodrič Tjaša tjasa.kodric@oskrsko.si
Komatar Vesna vesna.komatar@oskrsko.si
Kožar Marta marta.kozar@oskrsko.si
Kragl Patricija patricija.kragl@oskrsko.si
Kunej Bernarda bernarda.kunej@oskrsko.si
Lapuh Barbara barbara.lapuh@oskrsko.si
Lorenci Zvonimir zvonimir.lorenci@oskrsko.si
Luskovec Dragica dragica.luskovec@oskrsko.si
Luskovec Marjetka marjetka.luskovec@oskrsko.si
Medvešek Hočevar Tanja tanja.medvesek-hocevar@oskrsko.si
Meh Marija marija.meh@oskrsko.si
Merljak Anamarija anamarija.merljak@oskrsko.si
Mesarič Alenka alenka.mesaric@oskrsko.si
Mesarič Bojan bojan.mesaric@oskrsko.si
Mirt Jakše Maja maja.mirt-jakse@oskrsko.si
Mlakar Damjana damjana.mlakar@oskrsko.si
Moškon Bernarda bernarda.moskon@oskrsko.si
Novak Martina martina.novak@oskrsko.si
Osetič Marjetka marjeta.osetic@oskrsko.si
Pacek Suzana suzana.pacek@oskrsko.si
Pečnik Danica danica.pecnik@oskrsko.si
Pipić Saša sasa.pipic@oskrsko.si
Pleteršnik Nataša natasa.pletersnik@oskrsko.si
Podgoršek Marjetka marjetka-marjanca.podgorsek@oskrsko.si
Poznič Špela spela.poznic@oskrsko.si
Pšeničnik Ines ines.psenicnik@oskrsko.si
Rihter Andreja andreja.rihter1@oskrsko.si
Sinkovič Martina martina.sinkovic@oskrsko.si
Slakonja Andreja andreja.slakonja@oskrsko.si
Stojanovič Mirjana mirjana.stojanovic@oskrsko.si
Škafar Andrej andrej.skafar@oskrsko.si
Škrabar Nataša natasa.skrabar@oskrsko.si
Škrlec Jožica jozica.skrlec@oskrsko.si
Štih Metka metka.stih@oskrsko.si
Štokar Tanja tanja.stokar@oskrsko.si
Toporišič Peter peter.toporisic@oskrsko.si
Trantura Nina nina.trantura@oskrsko.si
Valenčak Sanja sanja.valencak@oskrsko.si
Volčanjk Katja katja.volcanjk@oskrsko.si
Zakšek Anton anton.zaksek@oskrsko.si
Zakšek Karmen karmen.zaksek@oskrsko.si
Zierer Maver Valerija valerija.zierer-maver@oskrsko.si
Žarn Miha miha.zarn@oskrsko.si
Žarn Simona simona.zarn@oskrsko.si
Žgavc Marija marija.zgavc@oskrsko.si
Žiberna Eva eva.ziberna@oskrsko.si
Žnideršič Rebeka Barbara rebeka.znidersic@oskrsko.si
Županc Tanja tanja.zupanc@oskrsko.si

 

 

Učitelj razrednik/druga strokovna delavka Poučuje Razrednik
Alenka Mesarič/Marija Gošek razredni pouk 1. a
Suzana Pacek/Dragica Luskovec razredni pouk 1. b
Marjetka Osetič/Mateja Cizerle razredni pouk 1. c
Tanja Županc/Martina Novak razredni pouk  1. č
Valerija Zierer Maver razredni pouk 2. a
Marija Meh razredni pouk 2. b
Bernarda Moškon razredni pouk 2. c
Helena Baškovič razredni pouk 3. a
Monika Habinc Rostohar razredni pouk 3. b
Bojana Dimc razredni pouk 3. c
Tanja Štokar razredni pouk 3. č
Karmen Zakšek razredni pouk 4. a
Vesna Komatar razredni pouk 4. b
Boža Jankovič razredni pouk 4. c
Mirjana Stojanovič razredni pouk 4. č
Helena Drakulić razredni pouk 5. a
Marija Žgavc razredni pouk 5. b
Svetlana Jović razredni pouk 5. c
Nataša Pleteršnik razredni pouk 5. č

Učitelj Poučuje Razrednik
Nataša Škrabar matematika, naravoslovje 6. a
Sonja Bračun Gorišek slovenščina 6. b
Tanja Medvešek Hočevar angleščina 6. c
Nina Trantura šport 6. č
Metka Štih likovna umetnost 7. a
Barbara Lapuh angleščina 7. b
Klavdija Bračun Volčanšek slovenščina 7. c
Rebeka Žnideršič angleščina 7. č

Špela Poznič,

sorazredničarka  Anamarija Merljak

šport

DSP

8. a

Sanja Valenčak,

sorazrednik Saša Pipić

gospodinjstvo, biologija

DSP

8. b
Bernarda Kunej slovenščina 8. c
Maja Mirt Jakše geografija 9. a
Damjana Mlakar glasbena umetnost 9. b
Zvonimir Lorenci šport 9. c
Marjetka Luskovec biologija, naravoslovje 9. č
Dostopnost