ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Spoštovani učenci in starši.

V katalogih vam predstavljamo izbirne predmete, ki jih bomo ponudili v šolskem letu 2021/2022.

Prijave potekajo:

 • preko eAsistenta, prijave bodo odprte od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021;
 • z Wordovo prijavnico, v kolikor imate tehnične težave. Prijavnice  so objavljene na šolski spletni strani, podpišete jo ročno ali računalniško, nato jo pošljite razredniku do 23. 4. 2021.

 

Katalog za izbirne predmete za  7. razred
Katalog za izbirne predmete za  8. razred
Katalog za izbirne predmete za  9. razred
Katalog za neobvezne izbirne predmete od 4. do 6. razreda
Prijavnica – obvezni izbirni predmeti za 7. razred
Prijavnica – obvezni izbirni predmeti za 8. razred
Prijavnica – obvezni izbirni predmeti za 9. razred
Prijavnica – neobvezni izbirni predmeti za 4. in 5. razred
Prijavnica – neobvezni izbirni predmeti za 6. razred
Prijavnica – neobvezni izbirni predmeti za 7. – 9. razred

 

Vloga za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov

ŠOLSKO LETO 2020/21

ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Spoštovani učenci in starši.

Predstavljamo vam vsebino izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili v šolskem letu 2020/2021.

Kataloga ste si verjetno med počitnicami že ogledali. Za prijavo imate na voljo dva načina:

 • Z Wordovimi prijavnicami, ki vam jih bodo posredovali razredniki, objavljene bodo tudi na šolski spletni strani. Prijavnice podpišete ročno ali računalniško, nato jih pošljete s starševskega e-naslova razredniku do 13. 5. 2020.
 • Preko eAsistenta, prijave bodo odprte od 6. 5. 2020 do 13. 5. 2020. Navodila so v prilogi.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V 7., 8. in 9. razredu učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

V tem letu izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

 

Predmet Št. skupin Poučuje učitelj
Čebelarstvo 1 Suzana Pacek
Elektronika z robotiko 1 Rok Černelič
Francoščina 1 1 Simona Žarn
Francoščina 2 1 Simona Žarn
Francoščina 3 1 Simona Žarn
Gledališki klub 1 Irena Hictaler Simončič
Genetika 1 Marjetka Luskovec
Izbrani šport – košarka 2 Zvonimir Lorenci
Izbrani šport – odbojka 1 Špela Poznič
Likovno snovanje I 1 Metka Štih
Likovno snovanje II 1 Metka Štih
Likovno snovanje III 1 Metka Štih
Ljudski plesi 2 Nina Trantura
Načini prehranjevanja 1 Sanja Valenčak
Nemščina 1 1 Barbara Lapuh
Nemščina 2 1 Danica Pozvek Vidmar
Nemščina 3 1 Danica Pozvek Vidmar
Obdelava gradiv: kovine 1 Rok Černelič
Obdelava gradiv: les 2 Danica Pečnik
Obdelava gradiv: umetne snovi 1 Danica Pečnik
Poskusi v kemiji 2 Urška Erjavšek
Rastline in človek 1 Marjetka Luskovec
Robotika v tehniki 1 Rok Černelič
Ples 1 Nina Trantura
Računalništvo (Urejanje besedil) 1 Maja Bregar
Računalništvo (Multimedija) 1 Maja Bregar
Računalništvo (Računalniška omrežja) 1 Maja Bregar
Sodobna priprava hrane 2 Sanja Valenčak
Šport za sprostitev 2 Zvonimir Lorenci
Šport za zdravje 3 Anton Zakšek in Špela Poznič
Vzgoja za medije: radio 1 Sonja Bračun Gorišek

PRIJAVNICE:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   

Zakon o osnovni šoli določa, da lahko učenci 4., 5. in 6. razreda izberejo dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

V tem šolskem letu smo učencem ponudili:

 • nemščino, umetnost,
 • tehniko,
 • šport
 • računalništvo.

Učenci morajo pouk, kamor se prijavijo, redno obiskovati. Predmeti so ocenjeni.

 

ŠOLSKO LETO 2019/20
Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. To je priložnost, da izberejo del predmetnika glede na svoje želje, interese, sposobnosti …

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) za učence 7., 8., 9. razreda

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 4., 5., 6.razreda

Glede na interes učencev bomo v šolskem letu 2019/2020  izvajali naslednje

obvezne izbirne predmete …

 • Francoščina 1
 • Francoščina 2
 • Francoščina 3
 • Genetika
 • Izbrani šport – nogomet
 • Izbrani šport – odbojka
 • Likovno snovanje I
 • Likovno snovanje II
 • Likovno snovanje III
 • Ljudski plesi
 • Nemščina 1
 • Nemščina 2
 • Nemščina 3
 • Obdelava gradiv: kovine
 • Obdelava gradiv: les
 • Ples
 • Poskusi v kemiji
 • Računalništvo (Multimedija)
 • Računalništvo (Računalniška omrežja)
 • Računalništvo (Urejanje besedil)
 • Rastline in človek
 • Robotika v tehniki
 • Sodobna priprava hrane
 • Starinski in družabni plesi
 • Šolsko novinarstvo
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Vzgoja za medije: radio

… in neobvezne izbirne predmete

 • Neobvezni izbirni predmet – Nemščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Francoščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Računalništvo
 • Neobvezni izbirni predmet – Šport
 • Neobvezni izbirni predmet – Tehnika
 • Neobvezni izbirni predmet – Umetnost
ŠOLSKO LETO 2018/19
IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) za učence 7., 8. in 9. r

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 4., 5., 6. r.

Glede na interes učencev bomo v šolskem letu 2018/2019  izvajali naslednje
obvezne izbirne predmete …

 • Francoščina 1
 • Francoščina 2
 • Francoščina 3
 • Nemščina 1
 • Nemščina 2
 • Nemščina 3
 • Gledališki klub
 • Rastline in človek
 • Likovno snovanje I
 • Likovno snovanje II
 • Likovno snovanje III
 • Sodobna priprava hrane
 • Vezenje: Osnovni vbodi in tehnike vezenja
 • Poskusi v kemiji
 • Obdelava gradiv: kovine
 • Obdelava gradiv: les
 • Obdelava gradiv: umetne snovi
 • Robotika v tehniki
 • Urejanje besedil
 • Multimedija
 • Računalniška omrežja
 • Izbrani šport – nogomet
 • Izbrani šport – odbojka
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Ples
 • Starinski in družabni plesi
 • Ljudski plesi

… in neobvezne izbirne predmete

 • Neobvezni izbirni predmet – Nemščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Francoščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Računalništvo
 • Neobvezni izbirni predmet – Šport
 • Neobvezni izbirni predmet – Tehnika
ŠOLSKO LETO 2017/18
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Glede na interes učencev bomo v šolskem letu 2017/2018  izvajali naslednje

obvezne izbirne predmete …

 • Francoščina 1
 • Francoščina 2, 3
 • Nemščina 1
 • Nemščina 2
 • Nemščina 3
 • Vzgoja za medije: tisk
 • Rastline in človek
 • Likovno snovanje I
 • Likovno snovanje II
 • Likovno snovanje III
 • Sodobna priprava hrane
 • Poskusi v kemiji
 • Obdelava gradiv: les
 • Obdelava gradiv: umetne snovi
 • Robotika v tehniki
 • Računalništvo (Urejanje besedil) 
 • Računalništvo (Multimedija)
 • Računalništvo (Računalniška omrežja)
 • Izbrani šport – nogomet
 • Izbrani šport – odbojka 
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Ples
 • Starinski in družabni plesi

… in neobvezne izbirne predmete

 • Neobvezni izbirni predmet – Nemščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Francoščina
 • Neobvezni izbirni predmet – Računalništvo
 • Neobvezni izbirni predmet – Šport
 • Neobvezni izbirni predmet – Tehnika 
 • Neobvezni izbirni predmeti – Umetnost
ŠOLSKO LETO 2016/17
Izbor izbirnih predmetov (.pdf)

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. do 9. razred)
V šolskem letu 2016/17 ponujamo izbirne predmete opisane v spodnjem katalogu:

Katalog izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred.

Prijavnice:

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnem predmetu.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4., 5. in 6. razred)

V šolskem letu 2016/17 ponujamo neobvezne izbirne predmete opisane v spodnjem katalogu:

Katalog neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6 razred.

Prijavnica za 4., 5. in 6. razred.

ŠOLSKO LETO 2015/16

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. razred)
V šolskem letu 2015/16 bo ponudila šola učencem 7. in 8. razreda neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik, nemščino in francoščino. Vsakemu jeziku pripadata 2 uri tedensko.
Učenec se za neobvezni izbirni predmet odloči ob zaključku predhodnega šolskega leta. Ko se zanj odloči, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Prisotnost učenca pri neobveznem izbirnem predmetu se obravnava enako kot pri obveznem pouku. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pri predmetu so učenci ocenjeni. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Neobvezni izbirni predmet sodi v razširjeni program osnovne šole, zato ga bomo izvajali pred in po pouku.

Prijavnica 7. in 8. razred.

Dostopnost