DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega izobraževanja znese 135 dni, to je več kot 75 % dni, namenjenih pouku v enem šolskem letu. Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.

Deleži posameznih sklopov dejavnosti, ki so določeni na podlagi upoštevanja razvoja otrok ter zastopanosti predmetnega področja v predmetniku osnovne šole, so naslednji:

1.      razred Eko dan, Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Pri zdravniku in skrb za zdravje − zdravniški pregled v dogovoru z ZD Krško
Živalski vrt  Ljubljana maj 2021
2.      razred Čebele maj 2021
Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Zdravje − zobozdravnik april 2021
3.      razred Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Zdravje/Sistematski pregled v dogovoru z ZD Krško
Dejavnosti v okviru COŠD Čebelica, Trebnje: Gozd 7.–9. 6. 2021
9.–11. 6. 2021
4.      razred Računalniško opismenjevanje in varna raba interneta 21.–25. 9. 2020
Živimo zdravo 19.–25. 10. 2020
Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
5.      razred Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Naravoslovni poskusi sept./oktober 2020
Zdrav duh v zdravem telesu okt., nov., marec
6.      razred Raziskovanje morske obale – Nerezine – letna šola v naravi 26.–29.9. 2020
Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Tokovi in energija 24. 11. 2020
7.      razred Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
CŠOD Soča: Čudoviti svet rastlin in živali, Začutimo okolje, Tolmin (2 dni)

10.–14. 5. 2021 oz.

17.–21. 5. 2021

8.      razred Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020
Naša prizadevanja za ohranitev zdravja 11. 12. 2020
Prva pomoč 12. 2. 2021
9.      razred Naravna bogastva Avstrijske Koroške in naše Gorenjske, zaključna ekskurzija 11. 9. 2020
V Posavju žuramo brez drog in alkohola 26. 11. 2020
Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020

 

1.      razred

Rastem s knjigo – Knjižni potepuhi

september 2020

Praznični december

24. 12. 2020

Slovenski kulturni praznik

5. 2. 2021

Naša država praznuje, razdelitev spričeval

24. 6. 2021

2.      razred

Knjižni potepuhi, Valvasorjeva knjižnica

oktober 2020

Praznični december

december 2020

Slovenski kulturni praznik

5. 2. 2021

Naša država praznuje, razdelitev spričeval

24. 6. 2021

3.      razred

Dnevi Evropske kulturne dediščine – Življenje z reko Savo

2. 10. 2020

Pustne šege in navade

11. 2.  2021

Slovenski kulturni praznik

5. 2. 2021

Naša država praznuje, razdelitev spričeval

24. 6. 2021

4.      razred

Slovenski kulturni praznik

5. 2. 2021

Muzej Brežice in kulturna dediščina Krškega

9. 6. 2021

Dan državnosti in razdelitev spričeval

24. 6. 2021

5.      razred

Pravljično dopoldne (začetek bralne značke)

17. 9. 2020

Znameniti možje Krškega,

Mestni muzej Krško

20., 21., 22. in 23. oktober 2020

Ustvarjamo ob kulturnem prazniku

5. 2. 2021

6.      razred

Pred kulturnim praznikom z gosti

5. 2. 2021

Pravljični večer – zimska šola v naravi – Rogla

1.- 5. 3. 2021 oz.

8.-12.3. 2021

Spoznajmo lepoto Kozjanskega

25. oz. 26. 5. 2021

7.      razred

Rastem s knjigo

5., 7., 8. in 9. 10. 2020

Pred kulturnim praznikom z gosti

5. 2. 2021

CŠOD Soča – Tolminsko skozi čas, Tolmin

10. – 14. 5. 2021 oz.

17. – 21. 5. 2021

8.      razred

Po stari Ljubljani do opere

19. 10. 2020

Filmska vzgoja

november 2020

Pred kulturnim praznikom z gosti

5. 2. 2021

9.      razred

Dopoldne s slovenskimi reformatorji

15. 9. 2020

Pred kulturnim praznikom z gosti

5. 2. 2021

Zaključna prireditev – valeta

15. 6. 2021

 

1.      razred

Predstavitev športnih dejavnosti za otroke

9. 9. 2020

Jesen vabi, pohod na Kremen

5. 10. 2020

Zimske športne aktivnosti

januar 2021

Atletski troboj

18. 5. 2021

Razvijam spretnosti

junij 2021

2.      razred

Predstavitev športnih dejavnosti za otroke

9. 9. 2020

Jesen vabi, pohod na Libno

6. 10. 2020

Zimske športne aktivnosti

januar 2021

Atletski troboj

18. 5. 2021

Razvijam spretnosti

junij 2021

3.      razred

Predstavitev športnih dejavnosti za otroke

9. 9. 2020

Jesen vabi, pohod na Trško goro

7. 10. 2020

Zimske športne aktivnosti

januar 2021

Dejavnosti v okviru CŠOD Čebelica, Trebnje – pohod

7.–9. 6. 2021

9.–11. 6. 2021

Atletski troboj

18. 5. 2021

4.      razred

Predstavitev športnih dejavnosti za otroke

15. 9. 2020

Planinski pohod, Čretež

8. 10. 2020

Tečaj teka na smučeh (Rogla)

14.–16. 12. 2020
16.−18. 12. 2020

Planinski pohod − Grmada

23. 4. 2021

Atletski troboj

18. 5. 2021

5.      razred

Predstavitev športnih dejavnosti za otroke

15. 9. 2020

Jesen vabi − planinski pohod na Bohor

9. 10. 2020

Zimske športne aktivnosti

27. in 28. 1. 2021

Atletski troboj

18. 5. 2021

Kolesarski izlet

12. 5. 2021

6.      razred

Orientacija – letna šola v naravi – Nerezine

26. – 29.9. 2020

Pohod − letna šola v naravi – Nerezine

26. – 29.9. 2020

Smučanje − zimska šola v naravi − Rogla

1. – 5. 3. 2021

8. – 12. 3. 2021

Atletski  peteroboj

14. 4. 2021

Kolesarjenje po Krškem polju

25. 5. 2021

7.      razred

S kolesom po Posavju

16. oz. 17. 9. 2020

Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje

26. 1. 2021

Atletski  peteroboj

14. 04. 2021

CŠOD Soča, Tolmin

10.–14. 5. 2021

17.−21. 5. 2021

Pohod − Mohor, Grad Rajhenburg

3. 6. 2021

8.      razred

Kolesarjenje, veslanje, lokostrelstvo

9. 9. 2020

Pohod na Ravni log

8. 10. 2020

Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje

26. 1. 2021

Test ŠVK in orientacija

25. 3. 2021

Atletski peteroboj

15. 4. 2021

9.      razred

Kolesarjenje in spust po Krki

3. 9. in 8.9. 2020

Pohod na Planino nad Podbočjem

7. 10. 2020

Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje

26. 1. 2021

Atletski peteroboj

15. 4. 2021

Kolesarjenje, plavanje; Brestanica

11. 6. 2021

 

1.      razred

Dekorativni izdelki

23.−27. 11. 2020

Mali raziskovalci

8. 4. 2021

Na gradu Sevnica, zaključna ekskurzija

maj/junij 2021

2.      razred

Dekorativni izdelki

december 2020

Opazujem, raziskujem, razmišljam

april  2021

Grad Sevnica, zaključna ekskurzija

junij 2021

3.      razred

 

Naredi sam

nov., dec. 2020

Dejavnosti v okviru COŠD Čebelica, Trebnje – Vozli  

7. 6.–9. 6. 2021

9. 6.–11. 6. 2021

Delavnice v Kostanjevici

junij 2021

4.      razred

Voziček s pogonom na gumo

18.–22. 1. 2021

Pretakanje vode

18. 3. 2021

Elektrika in magnetizem – GEN

april 2021

Šolski muzej v Ljubljani

maj 2021

5.      razred

Izdelava modela termovke/vremenska postaja

januar 2021

Promet in krožna vožnja/vaje za varno vožnjo s kolesom

april 2021

Ustvarjalno dopoldne na gradu Brestanica/

srednjeveški gradovi

17., 18., 22., 23. junij 2021

Gugalnica

maj/junij 2021

6.      razred

Računalniško in digitalno opismenjevanje

8., 9., 10., in 11. 9. 2020

Les in papir – zimska šola v naravi – Rogla

1.–5. 3. 2021 oz.

8.–12. 3. 2021

Varno v svet prometa

september 2020

Planetarij in raba teleskopa

7. 4. 2021

7.      razred

 

Računalniško in digitalno opismenjevanje

22., 23., 24., in 25. 9. 2020

Izdelava novoletne dekoracije

17.11.2020

CŠOD Soča, Tolmin (2 dni)

 

Planetarij in raba teleskopa

10.–14. 5. 2021 oz.

17.–21. 5. 2021

6.4.2021

8.      razred

Od ideje do končnega izdelka

september 2020

Računalniško in digitalno opismenjevanje

28., 29., in 30. 9. 2020

Gradnje in makete (zaključni izlet)

maj, junij 2021

O, ti material

22. 6. 2021

9.      razred

Varno v svet prometa

18. 9. 2020

Računalniško in digitalno opismenjevanje

12., 13., 14. in 15. 10. 2020

Spoznavanje industrije in poklicev v lokalnem okolju

22. 4. 2021

Eksperimentiranje z elektriko in načini pridobivanja električne energije

9. 6. 2021

 

Dostopnost