KARIERNA ORIENTACIJA

Zaradi šolanja na daljavo bo tudi karierna orientacija letos potekala drugače – na daljavo. Učenci boste aktualne novice prejemali od razrednikov preko elektronske pošte.

Na tej strani bodo sproti objavljene vse aktualne aktivnosti in informacije s področja karierne orientacije Za informacije in svetovanje lahko pokličete šolsko svetovalno delavko na številko 031 415 860 ali pišete na mail: marta.kozar@oskrsko.si.

VABILO NA RAZGOVOR PREKO ZOOM-A

Učence in starše vabim na individualne razgovore preko ZOOM-a, kjer se lahko pogovorimo o vaših razmišljanjih, dilemah, uporabi in rezultatih vprašalnika Kam in kako  in o vsem ostalem, kar vas zanima v zvezi z vpisom v srednjo šolo, dijaški dom ali štipendijami.

Na razgovor se prijavite preko povezave, ki ste jo prejeli z elektronsko pošto od razrednika.

POMEMBNI DATUMI za prijavo in vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2021/2022

22. 1. 2021 – objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domov
2. 2. 2021 – roditeljski sestanek, seznanjanje z razpisom, posredovanje navodil
12. in 13. 2. 2021 – informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Med 11. in 20. 3. 2021 – opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)

2. 4. 2021 – zadnji dan prijavljanja za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/22

Med 16. in 21. 6. 2021 – vpis v srednjo šolo oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

Podrobno lahko najdete vse roke in datume v Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2021/22, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na naslednji povezavi: Rokovnik

ŠTIPENDIJE

Z vključitvijo na srednješolsko raven izobraževanja lahko dijak oziroma njegovi starši podajo vlogo za različne vrste štipendije. Na tem mestu vas bomo seznanjali tudi z razpisi posameznih vrst štipendij, pogoji za pridobitev, roki…

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na spletnem mestu objavilo posodobljene odgovore (24. 11. 2020) na vprašanja glede štipendiranja (veza interventni ukrepi):
https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja/

Za letošnje devetošolce je aktualna predvsem točka 2 o Zoisovih štipendijah.

  1. »Katere dosežke za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja dijak/študent, ki bo v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prešel na višjo raven izobraževanja in se bo vpisal v 1. letnik izobraževalnega programa?

 

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 lahko v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZZUOOP uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

 

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 vpisal v 1. letnik srednje šole,  za pridobitev štipendije za to šolsko leto uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole.«

Dneva odprtih vrat Šolskega centra Krško – Sevnica se lahko udeležite preko naslednje povezave:

Povezava

Posamezne programe najdete na spletni strani Šolskega centra Krško – Sevnica. Povezave bodo kmalu aktivne.

EKONOMSKA  IN TRGOVSKA ŠOLE BREŽICE

Programe in delo na šoli vam bomo prikazali na VIRTUALNIH DNEVIH ODPRTIH VRAT, in sicer tri zaporedne srede, 20. 1., 27. 1. in 3. 2., od 17. do 18. ure.

Vsi pa ste vabljeni tudi na naše virtualne predstavitve v času informativnih dni v petek, 12. februarja, in soboto, 13. februarja 2021

Vse informacije o dogodkih in povezavo do dogodkov boste lahko našli na naši vstopni strani: https://www.etrs.si/.

Več informacij najdete v priponki in s klikom na spodnjo sliko.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

vabi zainteresirane učence v klepetalnico, ki bo v sredo, 27. 1. 2021, za gastronomske poklice in v četrtek, 28. 1. 2021, za poklice v turizmu.

Priponka.

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto 

organizira dneve odprtih vrat, ki bodo med 18. in 22. januarjem 2021 (Priponka)

Predstavili bodo programe, za katere se lahko izobražujete pri njih:

  • kmetijsko-podjetniški tehnik, gospodar na podeželju, pomočnik v biotehniki in oskrbi
  • cvetličar, vrtnar
  • slaščičar, mesar
  • naravovarstveni tehnik
  • biotehniška gimnazija

Šolski center Rogaška Slatina

vabi na dogodek Informativa 2021 (22. in 23. 1. 2021), kjer bodo predstavili svoje programe: tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar.

Vabilo – Letak

 

Spletne predstavitve srednjih šol:

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.mojaizbira.si, kjer so na voljo informacije o šolah, izobraževalnih programih, poklicih in trgu dela.

 

OSMI RAZRED

Šolska svetovalna služba začne intenzivnejše karierno informiranje in svetovanje v drugem ocenjevalnem obdobju v 8. razredu. Učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in s spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.
V mesecu januarju organiziramo tehnični dan na temo Dan poklicev v so-organizaciji Mladinskega centra Krško.
O tem, kaj je pomembno pri izbiri poklica, seznanimo tudi starše na roditeljskem sestanku v mesecu aprilu ali maju.
V mesecu maju izvedemo »testiranje« s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

DEVETI RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

Devetošolci imajo še enkrat možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

V mesecih od oktobra do decembra z učenci, katerih starši soglašajo s tem, izpolnjujemo eVprašalnik o poklicni poti.

Celo leto individualno svetujemo učencem in staršem ter jim posredujemo gradiva. V mesecu januarju sistematično ponudimo možnost in povabimo vse učence in njihove starše na individualne posvetovalne razgovore k svetovalni delavki (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …).

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), ga v šoli skupaj pregledamo.

V februarju organiziramo roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo. na roditeljski sestanek povabimo tudi predstavnike srednjih šol iz Posavja.

Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, se udeležijo informativnega dneva.

Skupaj v šoli izpolnimo Prijavo za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa.

Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

Za dodatna vprašanja in informacije se učenci in starši lahko obrnejo na šolsko svetovalno delavko Marto Kožar, telefon 07 49 11 307 ali 031 415 860 ali po mailu na naslov marta.kozar@guest.arnes.si.

Dostopnost