Podaljšano bivanje

Zgibanka 2020/2021.pdf

Zgibanka 2019/2020.pdf

Zgibanka 2018/2019.pdf

Zgibanka 2017/2018.pdf

Zgibanka 2016/2017.pdf

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program šole. Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem 1.–5. razreda. Izvajamo ga od konca pouka do 16.00.

V času PB učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev. To omogočajo naslednje dejavnosti:

  • kultura prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),
  • sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …),
  • samostojno učenje (navajanje otrok na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok),
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno ustvarjanje, didaktične igre …).

 

DEŽURNI TELEFON

Spoštovani starši!

V podaljšanem bivanju imamo dežurni telefon, na katerega smo dosegljivi od 15. 00 do 16. 00 ure. Pokličete nas lahko, če zaradi izrednih dogodkov ne boste mogli pravočasno priti po otroka.

Telefonska številka: 031 207 652

Dostopnost