Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Dežurni telefon: 031 207 652 (nanj smo dosegljivi od 15.00 do 16.00). Pokličete nas lahko v primeru, da zaradi izrednih dogodkov ne boste mogli pravočasno priti po svojega otroka.


Zgibanka.pdf

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program šole. Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem 1.–5. razreda. Izvajamo ga od konca pouka do 16.00.

V času PB učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev. To omogočajo naslednje dejavnosti:

 • kultura prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),
 • sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …),
 • samostojno učenje (navajanje otrok na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok),
 • ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno ustvarjanje, didaktične igre …).

Prednostne naloge:

 • Spodbujanje dobre šolske klime,
 • spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov,
 • sodelovanje pri preoblikovanju šolskih pravil, vzgojnega načrta šole in vrednot šole,
 • navajanje učencev na samostojno pisanje domače naloge,
 • spodbujanje učencev 3., 4. in 5. razreda na samostojno odhajanje v garderobo, kjer počakajo svoje starše (po predhodnem dogovoru s starši),
 • dekoracija hodnikov šol glede na letne čase,
 • dogovor s starši, da se držijo ur prihajanja po otroke,
 • otroke bomo navajali na kulturno prehranjevanje (tišina v jedilnici v času kosila, uporaba pribora),
 • otroke bomo navajali na delovne navade,
 • skrbeli za socialne stike med otroki,
 • zagotovili spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje,
 • gibanje otrok v telovadnici ali na igrišču.

Sodelovanje s starši

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli pogovorne ure v času govorilnih ur oddelka.

1. ura

11.50–12.40

2. ura

12.40–13.30

3. ura

13.30–14.20

4. ura

14.20–15.10

5. ura

15.10–16.00

Skupina Razred Strokovni delavec /  izvajalec
OPB 1 1. a Marija Gošek, Tanja Prah
OPB 2 1. b Dragica Luskovec, Tina Sinkovič
OPB 3 1. c Nina Facković
OPB 4 1. č Suzana Remih, Tanja Prah
OPB 5 2. a Sanja Dedukić
OPB 6 2. b Aleksandra Kožar, Tina Sinkovič
OPB 7 2. c Marjeta Osetič
OPB 8 2. č Vesna Komatar
OPB 9 2. d Suzana Budič, Kateryna Škornik, Vesna Komatar
OPB 10 3. a Marija Žgavc
OPB 11 3. b Laura U. Mlakar , Suzana Pacek, Katja Volčanjšek, Monika H.Rostohar, Svetlana Jović, Simona Žarn
OPB 12 3. c Brina Lukež , Simona Žarn, Laura U. Mlakar, Bojana Dimc
OPB 13 4. a + 4. c Urška Breznikar, Karmen Zakšek, Tanja Prah
OPB 14 4. b + 4. č Saša Pipić, Tanja Štokar
OPB 15 5. a, b, c, č Kateryna Škornik

 

Dostopnost