Podaljšano bivanje

 

NOVO: Zaradi spoštovanje vseh ukrepov, starši ne smejo vstopati v šolo (le izjemoma), zato starši prihajajo po otroka ob točno določenih urah, ki jih navedejo na začetku šol. leta. Vse morebitne spremembe sporočijo razredničarki oz. učiteljici OPB v pisni obliki.
Za nujne primere lahko pokličejo na tel. št. OPB: 031 207 652.


 

Zgibanka 2020/2021.pdf

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program šole. Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem 1.–5. razreda. Izvajamo ga od konca pouka do 16.00.

V času PB učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev. To omogočajo naslednje dejavnosti:

 • kultura prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),
 • sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …),
 • samostojno učenje (navajanje otrok na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok),
 • ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno ustvarjanje, didaktične igre …).

Prednostne naloge v šolskem letu 2020/2021:

 • navajanje učencev na samostojno pisanje domače naloge,
 • spodbujanje učencev 3., 4. in 5. razreda na samostojno odhajanje v garderobo, kjer počakajo svoje starše (po predhodnem dogovoru s starši),
 • z učenci se pogovarjamo o vrednoti, ki je aktualna v posameznem mesecu,
 • dekoracija hodnikov šol glede na letne čase,
 • dogovor s starši, da se držijo ur prihajanja po otroke,
 • otroke bomo navajali na kulturno prehranjevanje (tišina v jedilnici v času kosila, uporaba pribora),
 • otroke bomo navajali na delovne navade,
 • skrbeli za socialne stike med otroki,
 • zagotovili spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje,
 • gibanje otrok v telovadnici ali na igrišču.

V šolskem letu 2020/2021 bodo sodelovali na naslednjih natečajih:

 • Igraj se z mano,
 • Medex,
 • likovni natečaj v Tednu otroka,
 • likovni natečaji, ki jih letno razpiše Ekošola (PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE, TRAJNOSTNA MOBILNOST),
 • Nivea,
 • drugi aktualni natečaji.

Sodelovanje s starši

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli pogovorne ure v času govorilnih ur oddelka in enkrat mesečno v dopoldanskem času.

1. ura

11.50–12.40

2. ura

12.40–13.30

3. ura

13.30–14.20

4. ura

14.20–15.10

5. ura

15.10–16.00

RAZRED

ŠT. VKLJUČENIH UČENCEV

1.

85

2.

80

3.

85

4.

54

5.

38

Skupaj

342

 

Skupina

Razred

Strokovni delavec /  izvajalec

OPB 1

1. a

Marija Gošek, Sanja Dedukić

OPB 2

1. b

Dragica Luskovec

OPB 3

1. c          

Mateja Cizerle, Sanja Dedukić

OPB 4

1.č

Tina Novak, Sanja Dedukić

OPB 5

2. a

Živa Balog

OPB 6

2. b

Ines Pšeničnik

OPB 7

2. c

Maja Lončar Arnšek, Suzana Budič

OPB 8

3. a + 3. b

Patricija Kragl

OPB 9

3. c + 3. b

Petra Gajski, Suzana Budič

OPB 10

3. č + 3. b

Saša Pipić

OPB 11

4. a + 4. b

Simona Žarn, Urška Breznikar

OPB 12

4. c + 4. č

Anamarija Merljak

OPB 13

5. a + 5. b

Suzana Budič, Svetlana Jović

OPB 14

5. c in č

Nataša Pleteršnik, Vesna Komatar, Karmen Zakšek, Mirjana Stojanović

 

Dostopnost