Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki:

 • govorilnih ur (vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 18.00 oz. po razporedu razrednika),
 • roditeljskih sestankov,
 • individualnih pogovorov (v dopoldanskem času po določenem urniku in dogovorom s strokovnim delavcem),
 • pogovorov s svetovalno službo,
 • predavanj za starše,
 • srečanja s starši (prireditve, dogodki in druge oblike sodelovanja).

Roditeljski sestanki

 • 8. 2020 za oddelke 1. r.; Predstavitev dela v 1. razredu,
 • 9. 2020 za oddelke 9. r.; Predstavitev dela in zaključna ekskurzija
 • 9. 2020 za oddelek 7. a; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21
 • 9. 2020 za oddelke 2. in 6. razreda; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21
 • 9. 2020 za oddelke 3. in 7. b, c, č. razreda; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21
 • 9. 2020 za oddelke 5. razredov; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21
 • 9. 2020 za oddelke 4. in 8. razredov; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21
 • 10. 2020 za oddelke 3. r.; Učenje učenja, za starše in učence
 • 10. 2020 za oddelke 6. r.; Učenje učenja, za starše in učence
 • 11. 2020 za oddelke 4. r.; Tek na smučeh
 • 2. 2021 za oddelke 6. r.; Zimska šola v naravi in analiza dela v oddelku
 • 2. 2021 za oddelke od 1. do 5. r.; Analiza dela v oddelku
 • 2. 2021 za oddelke 7. r. in 8. r.; Analiza dela v oddelku
 • 2. 2021 za oddelke 9. r.; Razpis za vpis v srednje šole
 • maj, 2021 za oddelke r.; Letna šola v naravi
 • april, 2021 za oddelke 7. r.; CŠOD Tolmin – drug termin določiti
 • maj, 2021 za oddelke 3. r.; CŠOD Čebelica
 • 2021 za oddelke 8. r.; Karierna orientacija

Predavanja za starše  (o datumih vas bomo še seznanili – odvisno od preventivnih ukrepov):

 • Cepljenje o zaščiti proti okužbi s HPV (ZD Krško), za starše učencev 6. r.
 • Vzgoja za samostojnost in odgovornost, dr. Zdenka Zalokar Divjak

 

Kako lahko starši podprete učenca?                                     

Prosimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke, saj le tako lahko vsi skupaj spremljamo napredek vašega otroka.

Na predmetni stopnji ste vabljeni tudi na govorilne ure k učiteljem določenega predmeta in ne samo k razredniku.

 

PROTOKOL RAVNANJA OB TEŽAVAH

Za uspešnejše reševanje težav, ki jih zaznavamo skozi šolsko leto, predlagamo nekaj korakov, ki bodo v pomoč pri morebitni problematiki. K reševanju pristopimo vsi vpleteni, pri tem poskušamo poiskati vzroke in načine reševanja težav. Primer obravnavamo individualno, glede na osebnostne lastnosti posameznega učenca in okoliščine.

 

Nekaj napotkov staršem in učencem:

 • V primeru učnih težav se učenec ali starši najprej posvetujte z učiteljem predmeta, nato z razrednikom ali s šolsko svetovalno službo. Učencu bomo pomagali pri učenju in odpravljanju težav (slabo razumevanje, čustvena stiska, upad motivacije …).
 • Če se pojavijo težave v medsebojnih odnosih v oddelku ali s starejšimi oz. mlajšimi učenci naše šole, prav tako poiščite pomoč pri učitelju, razredniku ali svetovalni službi.
 • O vsakem fizičnem ali psihičnem nasilju TAKOJ obvestite kogarkoli od zaposlenih na šoli ali/in starše doma.
 • V primeru, da starši zaznate stiske vašega otroka, želimo, da o tem čim hitreje opozorite razrednika oz. učitelja predmeta, kjer je težava nastala. Ob tem se vedno lahko obrnete tudi na svetovalno službo.
Dostopnost