NOVOST RaP

NOVOST: Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (Razširjeni program – RaP)

S tem šolskim letom bomo na šoli poskusno izvajali projekt Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje. Projekt bo trajal tri leta. Vanj je vključenih 127 osnovnih šol v Sloveniji, med katerimi smo bili izbrani tudi naša šola. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Področja projekta so:

  • gibanje,
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Cilji razširjenega programa so spoznati različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusiti in doživeti.

Uresničevali bomo naslednje cilje:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
  • izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju;
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

V sklopu tega programa učencem omogočamo 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Dejavnosti bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim.

Učenci bodo prejeli prijavnice skupaj s prijavnicami za interesne dejavnosti, kjer se bodo imeli možnost prijaviti. Ure bodo izvajali učitelji šole, v času pred in po pouku.

Dostopnost