Skoči na glavno vsebino
V ponedeljek, 5. 10 2.15, je v Dvorani v parku v Krškem potekalo uvodno srečanje učencev in mentorjev otroških parlamentov. Z naše šole se je srečanja udeležilo 6 učencev z mentorico. Na srečanju je bila predstavljena tema 26. otroškega parlamenta Pasti mladostništva.
Udeleženci so po uvodnih besedah prisluhnili zanimivemu predavanju kriminalistke s Policijske postaje Novo mesto, ki jim je predstavila mladostniško kriminaliteto v Posavju in na Dolenjskem ter opozarjala učence na različne pasti, s katerimi se srečujejo mladi. Učenci so delo nadaljevali v delavnicah, kjer so izmenjali mnenja in se z učenci drugih šol krške občine pogovarjali o različnih vidikih teme Pasti mladostništva. Naši učenci so bili pri delu zelo motivirani in aktivni. Na šolo so se vrnili polni zagona za nadaljnje delo v šolskem otroškem parlamentu.
Maja Mirt Jakše
Dostopnost