Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

Jedilnik pripravljata: Barbara Batagelj (vodja kuhinje) in Barbara Škoda

Dostopnost