Skoči na glavno vsebino

Odjava/prijava malice/kosila

ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA  šolske prehrane 

 

MALICO je potrebno odjaviti en delovni dan prej in sicer do 12. ure.
KOSILO je potrebno odjaviti do 8. ure tekočega dne.

 

  • Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena.
  • Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri različnih tekmovanjih in srečanjih v imenu šole, obrok zanje odjavi šola – organizator, mentor ali razrednik.
  • Če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima učenec pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.
Dostopnost