Skoči na glavno vsebino

V šol. letu 2015/16 bomo realizirali 192 dni pouka (9. razred — 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.

Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 1. do 5. razreda)

 

Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 6. do 9. razreda)

 

 

Dostopnost