Skoči na glavno vsebino

V ponedeljek, 1. 10. 2018, ob pričetku Tedna otroka, smo se trije predstavniki šolskega parlamenta zbrali v jedilnici in se odpravili v staro mestno jedro, v Dvorano v parku. Ko smo se zbrali vsi predstavniki šol občin Krško in Kostanjevica na Krki, sta nas nagovorila oba župana in predsednik ZPM Krško. Nato smo predstavniki šol postavili vprašanja za svojega župana. Po vseh vprašanjih smo se razdelili v tri skupine: metode in načini poučevanja/učenja, šola za življenje in odnosi v šoli. Jaz sem bil v skupini metode in načini poučevanja/učenja, kjer smo veliko razpravljali. Tega dogodka sem se udeležil zato, ker rad izrazim svoje mnenje in rad slišim mnenja drugih.

Jan Kuselj, 8. b

Prvič sem sem udeležil srečanja predstavnikov šolskih otroških parlamentov in mi je bilo zelo zanimivo, ker smo govorili z županom gospodom Miranom Stankom o okoliških problemih šol in na splošno o šolstvu. V naši skupini smo se predvsem pogovarjali o NPZ-jih in učnih načrtih ter naših željah po spremembah. Ugotovil sem, da veliko učencev opaža napake v šolskem sistemu, ki jih sam nisem nikoli opazil. Ugotovil sem, da težave niso enake za vse šole, ampak se od šole do šole razlikujejo in bi jih bilo potrebno tako tudi reševati, posamezno. Niso pa bili predstavljeni samo problemi, ampak tudi dobre stvari šol.

Tomaž Šoba, 9. b

Na srečanju mi je bilo zelo všeč. Zelo rada govorim o teh stvareh in tudi poslušam druge. Najprej smo pozdravili župana naše občine, gospoda Mirana Stanka, župana Občine Kostanjevica na Krki in predsednika ZPM Krško. Našemu županu smo postavili različna vprašanja o šolah, gradnjah in šolanju v njegovem času (naša šola). Nato smo se razdelili v tri skupine. Jaz sem bila v skupini z našo učiteljico Simono Žarn. Pogovarjali smo se, kakšne kazni bi dali učencem, ki delajo nemir, so nesramni itd., da bi prenehali s takim obnašanjem. Govorili smo tudi, da bi imeli daljše odmore in o tem, da bi starejši učenci poskrbeli za mlajše tako, da bi jim pomagali, med prostimi urami prišli v razred, prebrali kaj mlajšim itd. Ob koncu smo se posladkali z odličnim pecivom. To je bil sijajen dan in z največjim veseljem bi še sodelovala.

Tinkara Hočevar, 7. c

Prispevek: https://www.posavskiobzornik.si/panorama/teden-otroka-posvecen-kvalitetnemu-prezivljanju-prostega-casa

 

Dostopnost