Skoči na glavno vsebino

V najlepšem mesecu leta smo za učence od 1. do 4. razreda v sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave izvedli delavnice in aktivnosti, s katerimi bi naše mlajše šolarke in šolarje navdušili za pogostejše uživanje sadja in zelenjave. Delavnice sem  izvajala v učilnici gospodinjstva  ob prisotnosti razredničark. Vsako srečanje sem pričela z razgovorom  o pomenu zdrave prehrane, sledilo pa je praktično delo. Prvošolke in prvošolci so si pripravili sadna nabodala, drugošolke in drugošolci so se posladkali  s sadno solato, otroci tretjih razredov so se naučili pripraviti  zelenjavno solato, četrtošolke in četrtošolci pa so  pripravili različne vrste zelenjavnih namazov. Odziv učencev je bil nad pričakovanji, uživali so v lupljenju, rezanju, mešanju in okušanju, urili so svoje praktične spretnosti, se zabavali in uživali v bogastvu okusov hrane, ki so jo pripravili sami. Razmišljali so o pomenu zdrave prehrane za zdravje ljudi in se zavedali pomena lokalno pridelane hrane.

V okviru projekta je mogoče ustvariti pogoje za zdrav in vsestranski razvoj otrok in mladostnikov. V skrb za zdravje sodi učenje, informiranje, ozaveščanje o zdravju in zdravem načinu življenja, kjer pa ima šolsko okolje velik vpliv in odgovornost. Prehrana je v šolskem obdobju pomemben dejavnik za optimalen duševno in telesni razvoj otrok. Vzpostavljanje zdravih prehranjevalnih navad ter prehranskih vzorcev pa so ključnega pomena za dolgoročno zdravje posameznika. Za sodobni čas je značilna povečana dostopnost do hrane. S tem projektom smo prednostno vključevali hrano, ki je pridelana v našem neposrednem okolju. Pri tem ima prednost ekološka in integrirana pridelava hrane. Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen aktivnosti je povečati uživanje sadja in zelenjave pri otrocih in mladostniki ter tako zagotoviti pogoje za njihov zdrav razvoj.

Sanja Valenčak

Dostopnost