Skoči na glavno vsebino

Na OŠ Jurija Dalmatina Krško od 16. marca uspešno izvajamo pouk na daljavo. Pri tem smo se srečali tudi s težavami. Predvsem zaradi različnih pogojev za delo pri učencih, ki pouku ne morejo slediti (več otrok v družini, slabše računalnike, brez računalnika …). Od lokalnih podjetij in posameznikov smo pridobili računalniško opremo. Večino opreme smo že razdelili, nekaj učencev nanjo še čaka.  Učenci in starši so se računalnikov izjemno razveselili. S tem jim bomo vsaj delno zagotovili enake možnosti za izobraževanje na daljavo in omogočili nemoten izobraževalni proces. Hvala za vašo skrb in pomoč.

Gen energija: tri osebne računalnike, 10 skoraj novih tablic in 800 evrov za nakup računalniške opreme. DS Smith: 6 skoraj novih prenosnikov. Neimenovano lokalno podjetje: 7 novih prenosnikov. Posamezniki: 2 prenosnika, rabljena.

Zaposleni, učenci in starši se vam za opremo iskreno zahvaljujemo in vam želimo vse dobro.

Ravnateljica, Valentina Gerjevič

Dostopnost