Skoči na glavno vsebino

Predstavniki šolskega parlamenta smo se, 19. februarja 2018, v času predure zbrali v učilnici geografije. Prvič so se nam pridružili tudi petošolci. Ko smo se razdelili v skupine, smo učenci odgovarjali na vprašanja in razpravljali o določenih vsebinah v zvezi z letošnjo temo otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. Vsaka skupina je debatirala o eni izmed naslednjih podtem:

– metode in načini poučevanja/učenja; otroci v digitalnem okolju,

– odnosi v šoli; participacija – sodelovanje otrok in

– šola za življenje ter učne vsebine.

Učenci smo razpravljali o metodah učenja – na kakšen način si največ snovi zapomnimo (z branjem, izpisovanjem, poslušanjem, izdelovanjem, poskusi …), dotaknili smo se sodobne tehnologije in na koncu šole prihodnosti. V drugi skupini smo razpravljali o odnosih na šoli – kako zaznamo, da so odnosi dobri … pogovarjali smo se o razreševanju konfliktov in o odločanju o skupnih zadevah v razredu. Razpravljali smo, kaj smo pripravljeni storiti za lepe odnose z drugimi in na koga se lahko obrnemo v težavah. Poudarili smo pomen spoštovanja – tako do učiteljev kakor tudi do vrstnikov. Tretja skupina se je dotaknila učnih vsebin – katere učne vsebine nam bodo najbolj koristile v življenju … Izpostavili smo, katere vsebine bi si še želeli obravnavati … kje lahko pridobimo znanje tudi izven šole, kje vse nam koristi znanje, o čem se najraje učimo itd. Vsaka skupina je predstavila, kaj nam je na naši šoli najbolj všeč in podala nekaj predlogov. Iz vsake skupine je nato po en predstavnik poročal o zaključkih razprave. Dotaknili smo se fizičnega in verbalnega nasilja na šoli ter se pogovorili o ukrepih. Pridružila se nam je tudi gospa Urška Breznikar, pomočnica ravnateljice, ki je z zanimanjem prisluhnila našim mnenjem ter podala določene obrazložitve.

Lovro Sikošek, 9. b

 

Dostopnost