Skoči na glavno vsebino

V sredo, 5. 2., smo na šoli organizirali evalvacijsko srečanje učiteljic iz več slovenskih šol, ki sodelujejo v projektu Semena sprememb.

Projekt je zasnovan s ciljem, da se tako mladi kot tudi odrasli ozaveščamo o pomembnosti nacionalne identitete, medgeneracijskega sodelovanja, dobrih odnosov. Aktivnosti znotraj projekta temeljijo na ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje, identiteta.

Projekt se izvaja pod okriljem Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana.

Na naši šoli smo v projekt vključene učiteljice Vesna Komatar, Živa Balog, Karmen Zakšek in Svetlana Jović.

Po prihodu vseh udeleženk srečanja nas je pozdravila gospa ravnateljica, Valentina Gerjevič, ki podpira vse projektne aktivnosti, ki jih izvajamo. Zaželela nam je, da natrosimo čim več pozitivnih sprememb.

Srečanja se je udeležila tudi podžupanja Krškega, gospa Nuša Somrak, ki je prepoznala dober in kakovosten projekt. Prisotnim je predstavila našo občino, gospodarske dejavnosti, načrte za razvoj Krškega.

Nato so koordinatorici projekta ga. Tanja Povšič, prof. razrednega pouka, NLP Praktik, transformativna moderatorica ter zagovornica otrok, in ga. Katja Bizjak, univ. dipl. soc. pedagog predstavili temo seminarja Uporaba kreativnih pripomočkov pri delu z otroki.

Prisotne učiteljice smo pridobile nova znanja in razvile nove veščine. Predstavile smo tudi primere dobre prakse. Učiteljice naše šole smo prisotnim razkazale šolo, predstavile dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu projekta.

Vse učiteljice, navdušene nad našo šolo, so povedal, da se čuti pozitivna klima, pohvalile so dejavnosti, ki jih izvajamo.

Poslovili smo se v prijetnem razpoloženju z mislijo, da smo sprejele dobro odločitev, ko smo pristopile k projektu Semena sprememb.

                                                                                                                                                    Svetlana Jović

Dostopnost