Za izobraževanje, kulturno sprejemanje in povezovanje je pismenost izjemnega pomena. Bralna, matematična, naravoslovna in druge oblike pismenosti omogočajo vsem postati aktivni člani družbe. Mednarodni dan pismenosti, 8. september, je namenjen poglobljenemu razmisleku o pomenu pismenosti za življenje. (Povzeto po poslanici Bralnega društva Slovenije)
Jožica Škrlec
Dostopnost