Skoči na glavno vsebino
Za izobraževanje, kulturno sprejemanje in povezovanje je pismenost izjemnega pomena. Bralna, matematična, naravoslovna in druge oblike pismenosti omogočajo vsem postati aktivni člani družbe. Mednarodni dan pismenosti, 8. september, je namenjen poglobljenemu razmisleku o pomenu pismenosti za življenje. (Povzeto po poslanici Bralnega društva Slovenije)
Jožica Škrlec
Dostopnost