Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

Šolsko leto 2015/16 je na šolo prineslo nekaj sprememb in novosti. Po lanski energetski prenove šole smo pričeli s 1. fazo prenove notranjosti, ki zajema vse prostore na razredni stopnji in osrednjem delu šole.

V šoli se je to leto zamenjalo tudi vodstvo šole. Naša dolgoletna ravnateljica, ga. Antonija Glas Smodič, ki je OŠ Jurija Dalmatina Krško uspešno vodila 22 let, se je odločila, da se upokoji.

Zaposleni na šoli bomo nadaljevali z dosedanjim delom, ga nadgrajevali, dopolnjevali in širili. Skrbeli bomo za raznolikost in pestrost pouka ter kvaliteto dela, odgovornost, strpnost ter dobre medsebojne odnose in spoštovanje vseh na šoli.

Cilj vseh nas bo naučiti, vzgojiti in zgraditi osebo, ki bo na najvišji stopnički osnovnošolskega izobraževanja pripravljena za nadaljnje življenje, ki bo odgovorna, strpna in spoštljiva, z občutkom sprejemanja drugačnosti.

Učenke, učenci, to leto naj bo tudi za vas nov začetek, ki naj vam prinese veliko znanja, uspeha, sreče, pa tudi radosti.

Vaša ravnateljica Valentina Gerjevič, učiteljice in učiteljiV nadaljevanju vam posredujemo informacije o organizaciji pouka na novih lokacijah, o prvem šolskem dnevu, prehrani, voznem redu …

1. razred – prostori nad delavnicami pri fakulteti

 • Oddelki prvih razredov bodo nastanjeni v prostorih nad bivšimi delavnicami pri FAKULTETI ZA ENERGETIKO IN LOGISTIKO.
 • JUTRANJE VARSTVO: od 5.45 ure dalje.
 • OPB: po pouku do 16. ure.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico in kosilo – zajtrka in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.
 • ODJAVE IN PRIJAVE MALIC IN KOSIL: vse odjave in prijave morate javiti v tajništvo šole oz. v blagajno šole. Malico en delovni dan prej do 12. ure in kosilo do 8. ure tekočega dne, sicer vam moramo vse obroke zaračunati. Ko otrok pride v šolo, ga k obroku obvezno tudi prijavite.
 • VARNOST: skupaj bomo poskrbeli za varnost vseh učencev. Svetujemo, da parkirate na Cesti krški žrtev – CONA 30.

 

2. RAZRED – GLASBENA ŠOLA KRŠKO

 • Oddelki drugih razredov bodo v prostorih GLASBENE ŠOLE V KRŠKEM.
 • VARSTVO V GŠ: od 6. 30 ure dalje.
 • PRIHOD: Vsi avtobusi bodo učence vozače pripeljali do glavnega vhoda v GŠ. Ostale učence pripeljete starši oz. pridejo peš.
 • OPB: vsi učenci bodo okoli 13. ure v spremstvu učiteljic odšli v šolo, kjer bodo v učilnicah na predmetni stopnji imeli podaljšano bivanje (do 16. ure). Učilnice bodo označene.
 • UČENCI VOZAČI: po pouku bodo šli v šolo v spremstvu učiteljic, kjer so do prihoda avtobusa vključeni v varstvo vozačev. Čakalnica bo začasno garderoba na predmetni stopnji.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico in kosilo – zajtrka in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.
 • Drugošolci–obvestilo za prvi_šolski_dan

 

3. RAZRED – MC KRŠKO

 • Oddelki tretjih razredov bodo v prostorih MLADINSKEGA CENTRA KRŠKO.
 • VARSTVO V MC: od 7. ure dalje.
 • PRIHOD: učenci vozači in vsi, ki potrebujejo prevoz v MC, se zberejo v šoli v veliki telovadnici. Ob 8.00 jih bomo v spremstvu učiteljic odpeljali z avtobusom v MC (s postajališča ob Zdolski c.).
 • OPB: učenci, vključeni v PB ostanejo v MC (do 16.00). Starši pridete po njih.
 • UČENCI VOZAČI: v spremstvu učiteljic bodo odšli nazaj v šolo, odhod avtobusa iz MC bo ob 13.30.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico in kosilo – zajtrka in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.
 • Tretješolci–obvestilo za prvi šolski dan

 

4. A in 4. B – GLASBENA ŠOLA KRŠKO

 • Oddelka 4. a in 4. b bosta v prostorih GLASBENE ŠOLE V KRŠKEM.
 • VARSTVO V GŠ: od 7. ure dalje.
 • PRIHOD: Vsi šolski prevozi bodo učence vozače pripeljali do glavnega vhoda v GŠ. Ostale učence pripeljete starši oz. pridejo peš.
 • OPB: učenci, vključeni v PB ostanejo v GŠ – učilnica na podstrešju šole.
 • UČENCI VOZAČI: po pouku gredo v spremstvu učiteljic v šolo, kjer so do prihoda avtobusa vključeni v varstvo vozačev. Čakalnica bo začasno garderoba na predmetni stopnji.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico. Kosila in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.

 

4. C IN 4. Č TER 5. C – FAKULTETA ZA ENERGETIKO IN LOGISTIKO

 • Oddelki 4. c, č in 5. c bodo v prostorih FAKULTETE ZA ENERGETIKO IN LOGISTIKO.
 • VARSTVO ZJUTRAJ: od 7. ure dalje.
 • PRIHOD: učenci vozači iz smeri Pijavško, Gora in Lomno izstopijo na postajališču na Hočevarjevem trgu. Učenci z drugih lokacij (Videm in smeri Zdole ter Dolenja vas) bodo imeli odhod avtobusa s postajališča nad šolo ob 7. 20 in ob 8.00.
 • OPB: učenci, vključeni v PB ostanejo v prostorih fakultete. Starši pridete po njih. Priključili se jim bodo tudi vozači za smer Lomno, Pijavško in Goro.
 • PO POUKU: Ostali učenci (Videm in smeri Zdole, Dolenja vas) bodo v spremstvu učiteljic odšli nazaj v šolo, odhod avtobusa s postajališča pri fakulteti bo ob 13.30.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico. Kosila in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.

 

5. A – GASILSKI DOM, 5. B – PROSTOR NAD STARO LEKARNO

 • Oddelek 5. a bo v gasilskem domu, oddelek 5. b v prostoru nad staro LEKARNO.
 • VARSTVO ZJUTRAJ: za oba oddelka od 7. ure dalje v gasilskem domu.
 • PRIHOD: učenci vozači desni breg (smeri Pijavško, Gora in Lomno) izstopijo na postajališču pred gasilskim domom. Učenci z lokacij levega brega (Videm in smeri Zdole ter Dolenja vas) bodo imeli odhod avtobusa s postajališča nad šolo ob 7. 20 in ob 8.00.
 • OPB: učenci, vključeni v PB gredo v spremstvu učiteljic v prostore fakultete. Starši pridete po njih. Priključili se jim bodo tudi vozači za smeri Lomno, Pijavško in Goro.
 • PO POUKU: Ostali učenci levega brega (Videm in smeri Zdole ter Dolenja vas) bodo v spremstvu učiteljic odšli nazaj v šolo, odhod avtobusa bo ob 13.30.
 • PREHRANA: učenci bodo imeli malico. Kosila in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.

 

PREHRANA

 • 1. triada: učenci bodo imeli malico in kosilo – zajtrka in popoldanske malice v tem času ne bo, bo pa vedno za njih pripravljeno več kruha in sadja.
 • 2. in 3. triada: za učence teh razredov bo pripravljena šolska malica ter več sadja in kruha.
 • ODJAVE IN PRIJAVE MALIC IN KOSIL: vse odjave in prijave morate javiti v tajništvo šole oz. v računovodstvo šole. Malico en delovni dan prej do 12. ure in kosilo do 8. ure tekočega dne. Ko otrok po odsotnosti pride nazaj v šolo, ga k obroku obvezno tudi prijavite.

 

PRVI ŠOLSKI DAN

 • Prvi dan pridejo vsi učenci od 2. do 9. razreda v šolo – do 8.20.
 • Učenci od 6. do 9. razreda bodo odšli v matične učilnice k razrednikom.
 • Učenci od 2. do 5. razreda se bodo zbrali v telovadnici. Seznanili jih bomo z novo organizacijo, nato pa jih bomo z avtobusi v spremstvu učiteljev odpeljali na lokacije, kjer bo potekal pouk.
 • V glasbeno šolo bodo v spremstvu učiteljev odšli peš.
 • Prvošolci in njihovi starši so vabljeni v šolo ob 9. 30 uri, kjer jih bomo v veliki telovadnici šole sprejeli in pozdravili.
 • Prvi šolski dan bo pouk potekal po urniku (spletna stran šole-urniki učencev), vključeni bodo že v OPB in varstvo vozačev.
 • Za učence od 4. do 9. razreda bodo 3 ure razredne ure, naprej pouk po urniku – tudi izbirni predmeti. Učenci naj prinesejo v šolo torbice in osnovne potrebščine (glej urnik).
 • Učenci na predmetni stopnji bodo nekaj dni še brez garderobnih omaric, zato bodo v šoli obuti in ne v šolskih copatih.
 • Malica bo za vse učence, kosilo za učence 1. triade, če so na kosilo prijavljeni.
 • Po pouku bodo odšli učenci domov po postopku kot ostale dneve.

VARNOST IN PROMET
Zavedamo se, da je spremenjena organizacija pouka zahtevna. Za učence, starše, pa tudi za ostale občane našega mesta. Zaposleni na šoli, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Združenje šoferjev in mehanikov Krško, gasilci prostovoljci in policisti bomo poskrbeli za varnost otrok v prometu.

———–
Razredništva v šolskem letu 2015/16

1.a – Valerija Zierer Maver, Marija Gošek
1.b – Marija Meh, Dragica Luskovec
1.c – Tina Sinkovič, Mojca Andrijaševič
1.č – Bernarda Moškon, Marinka Vončina2.a – Alenka Mesarič
2.b – Suzana Pacek
2.c – Marjeta Osetič
2.č – Monika Habinc Rostohar3.a – Tanja Štokar
3.b – Helena Baškovič
3.c – Bojana Dimc4.a – Metka Podgoršek
4.b – Karmen Zakšek
4.c – Boža Jankovič
4.č – Mirjana Stojanović5.a – Helena Drakulič
5.b – Katja Volčanjk
5.c – Marija Žgavc
6.a – Nataša Škrabar
6.b – Danica Pečnik
6.c – Jasmina Srpčič7.a – Bernarda Kunej
7.b – Tanja Medvešek Hočevar
7.c – Sonja Bračun8.a – Nina Steinbacher
8.b – Damjana Mlakar
8.c – Zorica Kerin9.a – Barbara Lapuh
9.b – Maja Mirt Jakše
9.c – Klavdija Bračun Volčanšek
9.č – Urška Erjavšek

 

Dostopnost