Skoči na glavno vsebino

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

 

Načrt šolskih poti.pdf

Mentorici prometne vzgoje: Nataša Pleteršnik, Nataša Škrabar

Dostopnost