Opomba: Zadnje vožnje za odhod iz šole opravi hišnik po potrebi in po dogovoru. Za nujne inf. pokličite na tel. št. voznika – 031 312 585.

 

UČENCI, SPOŠTUJTE VSE PREVENTIVNE UKREPE IN PRAVILA LEPEGA VEDENJA. NAJ BO VARNO!

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

 

Načrt šolskih poti.pdf

Mentorici prometne vzgoje: Mirjana Stojanović, Nataša Škrabar

Dostopnost