Skoči na glavno vsebino

Na Ustavnem sodišču so pristopili k nekaterim aktivnostim, preko katerih želijo pristojnosti in delo Ustavnega sodišča dodatno predstaviti in približati različnim javnostim, tudi mlajšim. Ker pa Ustavno sodišče žal nima prostorskih in drugih možnosti, da bi šole povabilo na obisk Ustavnega sodišča v Ljubljani, je s strani predsednika Ustavnega sodišča, dr. Matteja Accetta, prišla pobuda, da s kolegi, ustavnimi sodnicami in sodniki, sami obiščejo čim več šol širom Slovenije. Tako smo se tudi na naši šoli razveselili pobude za izvedbo pogovora z učenci zadnje triade. Predsednik US dr. Matej Accetto je obiskal regijo Posavje in Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško na pustni torek, 13. februarja 2024. Glavna tema pogovora se je nanašala na Ustavo Republike Slovenije, človekove pravice, različne vidike ustavnosti in vlogo prava. Sodelovalo je 24 učencev 9. razredov in ob koncu obiska so naši učenci lahko zastavili vprašanja oz. že tekom razprave podali svoja razmišljanja. Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic oz. sodnikov Ustavnega sodišča, ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor. Za ustavnega sodnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe za dobo treh let. Obisk je bil izveden v sklopu že sedmega obiska osnovnih šol. Več o dogodku v Posavju si lahko preberete v prispevku Ustavnega sodišča RS: https://www.us-rs.si/pogovor-predsednika-ustavnega-sodisca-dr-accetta-o-pravu-z-osnovnosolci-v-posavju/. Nekaj vtisov pa ja strnila tudi devetošolka Kiara Janjanin.

Simona Žarn, učiteljica dke

V torek, 13. 2. 2024, smo imeli nekateri učenci devetega razreda možnost pogovora z Matejem Acceto, predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije in tudi nedavnim predavateljem na naši šoli. Če vas je kdaj zanimalo pravo ali delovanje Ustavnega sodišča, bi v tem predavanju uživali. Vse skupaj je potekalo drugo šolsko uro v učilnici glasbe, kjer smo se zbrali devetošolci, učiteljici, podravnateljica in ravnateljica. Osebno sem v predavanju izredno uživala. Bilo je doživeto in obširno. Najbolj mi je bilo všeč, da ni govoril le predavatelj, temveč smo bili v debate vključeni tudi učenci. Že sama možnost pogovora s tako izobraženo osebo se mi zdi fascinantna. Razpravljali smo o temah, kot so simboli sodišča in samem pravu kot vedi. Najbolj pa mi je bilo zanimivo postavljati vprašanja ob koncu ure. Nazadnje bi se zahvalila šoli in Mateju Accetu za možnost sodelovanja pri tej edinstveni izkušnji.

Kiara Janjanin, 9. a

 

Dostopnost