Skoči na glavno vsebino

Objava v medijih

… »Naša šola je velika, lepa. Ima kar 16 razrednih učilnic, malo študijsko telovadnico in veliko telovadnico, lepo pionirsko sobo, knjižnico, jedilnico, bazen, ki sicer še ni čisto dokončan, lepa športna igrišča in tudi spominski park Prvih krških borcev« …

                                                                                                                              /Pionirski list, september 1971/

Davnega leta 1971 je prag naše šole prvič prestopilo 881 učencev s Krškega in Vidma pa tudi okoliških krajev. Vstopili so skozi vrata nove šolske zgradbe, v ustanovo, ki je bila ena najsodobnejših v državi in prva v občini, ki je imela bazen. Težko pričakovana želja vseh se je uresničila … Naša šola nosi ime po velikem možu reformacije, to je Juriju Dalmatinu. Šolska stavba je razdeljena na razredno in predmetno stopnjo. Izvajamo podaljšano bivanje, učencem ponujamo širok nabor izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, sodelujemo v športnih, kulturnih, tehniških, naravoslovnih dnevih, obiskujemo šole v naravi, udeležujemo se tekmovanj iz znanj in s področja športa, aktivni smo v domačih in mednarodnih projektih, povezujemo se z lokalno skupnostjo …

Včeraj je na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško potekala prireditev ob 50. letnici šole. V veliki dvorani šole smo učenci in mentorji pripravili program, v katerem smo opisovali dogajanje v obdobju od ustanovitve šole in vse do danes. Predstavo sta vodila Žan Zorko in Tina Štorman. Nastopal je tudi pevski zbor pod vodstvom gospe Damjane Mlakar. Imeli smo veliko plesnih točk ter pogovor med Jurijem Dalmatinom, katerega je igral Marko Šiško in Primožem Trubarjem, katerega je igral Gaj Ojstršek. Pogovor je tekel o Dalmatinovem življenju. Tema točke je bila prepletanje preteklosti s sedanjostjo. Dalmatin je spregovoril o aktualnih temah vsakdanjega življenja in pokukal v svojo preteklost. Na koncu prireditve smo na oder povabili bivšo ravnateljico šole, gospo Antonijo Glas Smodič,  ter bivše učence in učitelje, ki so s šolo stkali prav posebne vezi. Vsakdo je povedal kakšno zanimivost iz svojih šolskih dni. Čisto na koncu je spregovorila tudi ravnateljica, gospa Valentina Gerjevič. Na oder je povabila gospo Damjano Mlakar, ki se letos od šole poslavlja. Imela je svoj zadnji veliki nastop z učenci. Po in pred prireditvijo so imeli starši možnost ogleda izdelkov, ki so jih ustvarili njihovi otroci pri pouku tehnike in tehnologije, angleščine in slovenščine ter na razredni stopnji, v plesni dvorani, naravoslovni učilnici, v atrijih …

Žan Zorko, 9. a in  Marko Šiško, 9. b

Naša šola je v četrtek, 26. 5. 2022, praznovala svojih 50 let. V ta namen je bila organizirana prireditev. Na prireditvi so se predstavili učenci od 1. do 9. razreda. Nastopali so pevski zbori, plesne skupine, obiskal nas je tudi Jurij Dalmatin. Spregovorila je tudi gospa ravnateljica Valentina Gerjevič ter podžupanja gospa Ana Nuša Somrak. Program je potekal po desetletjih od začetka delovanja šole. Pevski zbori so skupaj predstavili tudi šolsko himno pod taktirko gospe Damjane Mlakar, katero je šola dobila ob svoji 50. letnici. Na razredni in predmetni stopnji so bile obiskovalcem na voljo razstave izdelkov, ki so jih ustvarili učenci. Razstave so bile na hodnikih, v učilnicah in v telovadnicah. Seveda pa je bila na voljo tudi razstava, na kateri so si obiskovalci lahko ogledali fotografije od začetka delovanja šole do danes. Program prireditve je pripravila gospa Mojca Fridl skupaj z učenci in njihovimi mentorji. Prireditev je bila zanimiva in poučna, v podporo nastopajočim pa so bili tudi njihovi najbližji.

Neli Božičnik in Noelle Benje, 9. c

Hvala vsem, ki ste v teh petdesetih letih soustvarjali življenje in delo šole, ter prispevali k temu, da je danes Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško uspešna šola, šola, ki niza različne uspehe na področju znanja, kulture, športa, šola, ki uspešno sodeluje v različnih projektih, tudi mednarodnih, se povezuje s krajem in vsemi, ki vstopajo v ta hram učenosti.

OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO, VSE NAJBOLJŠE!

Ravnateljica, Valentina Gerjevič in kolektiv šole

Današnji dan je čudovit, poseben … Ta trenutek je sedanjost, ki je v hipu postal preteklost. Prihodnost pa je vedno pred nami. Poskrbimo, da bo čim lepša za vse, še posebej za naše otroke, ki bodo pisali svoje zgodbe – mogoče tudi v tej stavbi

/misel scenaristke prireditve ge. Mojce Fridl/.

V prihodnost ne vstopamo, lahko jo le ustvarjamo.

                                                                                               /John Schaar/

Dostopnost